AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là

  • A. Mọi phát minh về kĩ thuật dựa trên các nghiên cứu khoa học
  • B. Mọi phát minh kĩ thuật dựa trên các ngành khoa học cơ bản
  • C. Mọi phát minh về kĩ thuật bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm
  • D. Mọi phát minh kĩ thuật xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>