YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bước vào thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là

  • A. Hòa nhập nhưng không hòa tan.
  • B. Hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
  • C. Xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế
  • D. Cùng tồn tại, phát triển hòa bình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17085

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA