AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa?

  • A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • B. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.
  • C. Góp phần làm chuyển biến cơ cấu kinh tế.
  • D. Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>