• Câu hỏi:

  Tổ chức không phải biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

  • A. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
  • B. Hiệp định thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA).
  • C. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).
  • D. Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC