AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là

  • A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta
  • B. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
  • C. Đem lại độc lập, tự do dân tộc, góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới
  • D. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>