YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào mang tính khách quan, quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của giai cấp công nhân?

  • A. Sống tập trung ở nhà máy, xí nghiệp, đồn điền.
  • B. Có ý thức tổ chức kỉ luật cao.
  • C. Có quan hệ gắn bó tự nhiên với giai cấp nông dân.
  • D. Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA