AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?

  • A. Vô sản - tư sản
  • B. Nông dân – địa chủ phong kiến
  • C. Tư sản dân tộc – thực dân Pháp
  • D. Dân tộc Việt Nam – thực dân Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>