AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thất bại ở Việt Nam vì

  • A. Chủ trương đấu tranh bạo lực và ám sát cá nhân
  • B. Không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam
  • C. Giai cấp tư sản Việt Nam non yếu, không đủ khả năng lãnh đạo
  • D. Không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>