AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?

  • A. Từ tháng 9 – 10/1930
  • B. Từ tháng 1 – 5/1931
  • C. Từ tháng 2 – 4/1930
  • D. Từ tháng 5 – 8/1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>