AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không nằm trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?

  • A. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu
  • B. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất
  • C. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền
  • D. Xác định phát xít Nhật là kẻ thù chủ yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>