• Câu hỏi:

  Người chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản năm 1930 là

  • A. Lê Hồng Phong
  • B. Trần Phú.
  • C. Trinh Đình Cửu
  • D. Nguyễn Ái Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC