YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

  • A. Trước vật thể 
  • B. Sau vật thể 
  • C. Trên vật thể 
  • D. Dưới vật thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng trên vật thể so với vật thể.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF