YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Đâu là hình biểu diễn ba chiều vật thể?

  • A. Hình chiếu trục đo
  • B. Hình chiếu phối cảnh
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Hình chiếu vuông góc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hình biểu diễn ba chiều vật thể:

  - Hình chiếu trục đo

  - Hình chiếu phối cảnh.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON