YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Đường gióng vượt quá đường kích thước một đoạn?

  • A. 2 mm
  • B. 4 mm
  • C. 2 ÷ 4 mm
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đường gióng vượt quá đường kích thước một đoạn: 2 ÷ 4 mm

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON