YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định: Bản vẽ chi tiết gồm các bản vẽ liên quan đến?

  • A. Thiết kế máy móc và thiết bị 
  • B. Chế tạo máy móc và thiết bị
  • C. Lắp ráp máy móc và thiết bị
  • D. Cả 3 đáp án trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Bản vẽ chi tiết gồm các bản vẽ liên quan đến:

  - Thiết kế máy móc và thiết bị.

  - Chế tạo máy móc và thiết bị

  - Lắp ráp máy móc và thiết bị

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 416588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON