YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Bản vẽ chi tiết gồm các bản vẽ liên quan đến?

  • A. Thiết kế máy móc và thiết bị 
  • B. Chế tạo máy móc và thiết bị
  • C. Lắp ráp máy móc và thiết bị
  • D. Cả 3 đáp án trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Bản vẽ chi tiết gồm các bản vẽ liên quan đến:

  - Thiết kế máy móc và thiết bị.

  - Chế tạo máy móc và thiết bị

  - Lắp ráp máy móc và thiết bị

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON