YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ?

  • A. Hướng tây
  • B. Hướng bắc
  • C. Hướng đông
  • D. Hướng nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ hướng bắc

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON