YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Đường gióng được vẽ bằng nét?

  • A. Nét liền đậm 
  • B. Nét liền mảnh
  • C. Nét đứt mảnh
  • D. Đáp án khác 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đường gióng được vẽ bằng nét liền mảnh

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF