YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Mặt đứng ngôi nhà là gì?

  • A. Mặt chính 
  • B. Mặt bên
  • C. Có thể là mặt chính hoặc mặt bên
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Mặt đứng ngôi nhà là: Có thể là mặt chính hoặc mặt bên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF