YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Khi vẽ hình chiếu trục đo, để thuận tiện, người ta đặt trục tọa độ theo?

  • A. Chiều dài vật thể
  • B. Chiều rộng vật thể
  • C. Chiều cao vật thể
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Khi vẽ hình chiếu trục đo, để thuận tiện, người ta đặt trục tọa độ theo:

  - Chiều dài vật thể

  - Chiều rộng vật thể

  - Chiều cao vật thể

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF