YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Thiết kế nhằm mục đích gì?

  • A. Xác định hình dạng 
  • B. Xác định kích thước
  • C. Xác định kết cấu và chức năng
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thiết kế nhằm mục đích:

  - Xác định hình dạng

  - Xác định kích thước

  - Xác định kết cấu và chức năng

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON