YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định Khi lập bản vẽ của vật thể tiến hành theo mấy bước?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Khi lập bản vẽ của vật thể tiến hành theo 6 bước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416607

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF