YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: “Kẻ khung bản vẽ và khung tên” thuộc bước thứ mấy trong lập bản vẽ của vật thể?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  “Kẻ khung bản vẽ và khung tên” thuộc bước thứ 6 trong lập bản vẽ của vật thể.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416609

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON