YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng: Đối với ngôi nhà có nhiều tầng?

  • A. Chỉ cần vẽ một mặt bằng
  • B. Có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đối với ngôi nhà có nhiều tầng: Có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF