YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

  • A. Bàn phím
  • B. Bút sáng
  • C. Chuột
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thiết bị dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính: Bàn phím, bút sáng, chuột.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON