YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là gì?

  • A. Bản vẽ chi tiết
  • B. Bản vẽ lắp
  • C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
  • D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là: Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON