YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Phần mềm AUTOCAD?

  • A. Vẽ được hình chiếu đứng 
  • B. Không vẽ được hình chiếu bằng
  • C. Vẽ được hình chiếu cạnh
  • D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phần mềm AUTOCAD? Không vẽ được hình chiếu bằng.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416583

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON