YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Trong hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà, ngoài bản vẽ hình chiếu vuông góc và mặt cắt ngôi nhà, người ta còn vẽ thêm?

  • A. Hình chiếu phối cảnh ngôi nhà 
  • B. Hình chiếu trục đo ngôi nhà
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Đáp án khác 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trong hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà, ngoài bản vẽ hình chiếu vuông góc và mặt cắt ngôi nhà, người ta còn vẽ thêm:

  - Hình chiếu phối cảnh ngôi nhà 

  - Hình chiếu trục đo ngôi nhà 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON