YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng Thiết kế là quá trình sáng tạo của?

  • A. Người thiết kế
  • B. Người máy
  • C. Máy móc
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Thiết kế là quá trình sáng tạo của người thiết kế.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON