YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: “Chọn tỉ lệ” thuộc bước thứ mấy trong lập bản vẽ của vật thể?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  “Chọn tỉ lệ” thuộc bước thứ 2 trong lập bản vẽ của vật thể.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON