YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có?

  • A. góc X’O’Z’ = 90ᵒ
  • B. góc X’O’Y’ = góc Y’O’Z’ = 135ᵒ
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

  - góc X’O’Z’ = 90ᵒ

  - góc X’O’Y’ = góc Y’O’Z’ = 135ᵒ

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON