YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có mấy hướng chiếu?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có 3 hướng chiếu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF