YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Cạnh thấy vẽ bằng nét gì?

  • A. Nét gạch chấm mảnh
  • B. Nét liền đậm
  • C. Nét đứt 
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Cạnh thấy vẽ bằng: Nét liền đậm

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON