YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét?

  • A. Nét liền đậm
  • B. Nét liền mảnh
  • C. Nét đứt 
  • D. Nét gạch chấm mảnh 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét liền mảnh

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON