YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Bộ giá đỡ có?

  • A. Tấm đế
  • B. Vít
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Bộ giá đỡ có vít, tấm đế

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON