YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương án đúng là: Cạnh khuất vẽ bằng nét?

  • A. Nét đứt 
  • B. Nét liềm đậm
  • C. Nét gạch chấm mảnh
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cạnh khuất vẽ bằng nét đứt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416612

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF