YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Hệ thống CAD chia làm 2 phần.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON