YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định: Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là?

  • A. Điều tra yêu cầu thị trường
  • B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là:

  - Điều tra yêu cầu thị trường

  - Nghiên cứu yêu cầu thị trường

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON