YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

  • A. Trước vật thể
  • B. Dưới vật thể 
  • C. Sau vật thể 
  • D. Trên vật thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng DƯỚI vật thể.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 416601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF