YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý đúng: Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện?

  • A. Hình dạng
  • B. Kích thước
  • C. Yêu cầu kĩ thuật
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện: 

  - Hình dạng

  - Kích thước

  - Yêu cầu kĩ thuật

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416577

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON