YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

  • A. Hình chiếu bằng
  • B. Hình chiếu đứng
  • C. Hình chiếu cạnh
  • D. Hình chiếu trục đo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 416579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON