YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định phần phụ nào của tôm có chức năng bắt mồi và bò?

  • A. Càng
  • B. Chân bò
  • C. Chân hàm
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Càng và chân bò của tôm có chức năng bắt mồi và bò

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335585

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON