YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết ở gián cái có bao nhiêu noãn?

  • A. 16
  • B. 8
  • C. 10
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gián cái sở hữu hai buồng trứng lớn. Mỗi buồng trứng chứa 8 tiểu noãn hay còn gọi là ống noãn. Như vậy, tổng số lượng noãn có ở gián cái là gấp đôi 8, tức là 16.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON