YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết cơ thể tôm được chia thành bao nhiêu phần, đó là những phần nào?

  • A. 2 phần: phần đầu – ngực và phần bụng
  • B. 3 phần: phần đầu, phần ngực và phần bụng
  • C. 2 phần là thân và các chi
  • D. 3 phần là phần đầu, phần bụng và các chi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ thể tôm được chia thành 2 phần: phần đầu – ngực và phần bụng

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON