YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết cơ thể tôm được chia thành bao nhiêu phần, đó là những phần nào?

  • A. 2 phần: phần đầu – ngực và phần bụng
  • B. 3 phần: phần đầu, phần ngực và phần bụng
  • C. 2 phần là thân và các chi
  • D. 3 phần là phần đầu, phần bụng và các chi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ thể tôm được chia thành 2 phần: phần đầu – ngực và phần bụng

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 335544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON