YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết bộ phận nào trong hệ thống tiêu hóa châu chấu có chức năng tiết ra enzim để tiêu hóa thức ăn?

  • A. Ống bài tiết
  • B. Diều
  • C. Dạ dày
  • D. Ruột tịt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ruột tịt trong hệ thống tiêu hóa châu chấu có chức năng tiết ra enzim để tiêu hóa thức ăn.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335680

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF