YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ/cụm từ, Chọn phương án trả lời đúng: Hệ tuần hoàn châu chấu có cấu tạo đơn giản, tim có hình (1)………. . …, có (2)……………. và nằm ở (3)…………

  • A. (1) ống; (2) nhiều ngăn; (3) mặt lưng
  • B. (1) phễu; (2) một ngăn; (3) mặt lưng
  • C. (1) phễu; (2) nhiều ngăn; (3) mặt bụng
  • D. (1) ống; (2) một ngăn; (3) mặt bụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ tuần hoàn châu chấu có cấu tạo đơn giản, tim có hình ống, có nhiều ngăn và nằm ở mặt lưng

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF