YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án trả lời đúng: Nối các đại diện sau với cấu tạo hệ thần kinh tương ứng
  1. Thủy tức                        a. hệ thần kinh dạng ống
  2. Châu chấu                     b. hệ thần kinh dạng lưới
  3. Cá chép                         c. hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

  • A. 1 - a, 2 - c. 3 - b
  • B. 1 - b, 2 - c. 3 - a
  • C. 1 - a, 2 - b. 3 - c
  • D. 1 - c, 2 - b. 3 - a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các đại diện và hệ thần kinh tương ứng: 

  + Thủy tức có hệ thần kinh dạng lưới.

  + Châu chấu có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

   + Cá chép có hệ thần kinh dạng ống (gồm bộ não và tủy sống). Đây là hệ thần kinh tiến hóa nất. Có ở đa số các loài động vật có xương sống.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335630

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF