YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo thứ tự hợp lí: Quá trình chăng lưới ở nhện?

  1. Chăng tơ phóng xạ.

  2. Chăng các tơ vòng.
  3. Chăng bộ khung lưới.

  • A. (3) → (1) → (2).
  • B. (3) → (2) → (1).
  • C. (1) → (3) → (2).
  • D. (2) → (3) → (1).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhện bắt mồi theo trình tự:

  3. Chăng bộ khung lưới.

  2. Chăng các tơ vòng.

  1. Chăng tơ phóng xạ.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON