YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ/cụm từ: Khi đẻ, tôm cái dùng các (1)…………………. ôm trứng. Trứng tôm nở thành ấu trùng, lột xác (2)……………. . cho tôm trưởng thành

  • A. (1) đôi chân ngực; (2) nhiều lần
  • B. (1) đôi chân ngực; (2) 2 lần
  • C. (1) đôi chân bụng; (2) nhiều lần
  • D. (1) đôi chân bụng; (2) 3 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi đẻ, tôm cái dùng các đôi chân bụng ôm trứng. Trứng tôm nở thành ấu trùng, lột xác nhiều lần cho tôm trưởng thành

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON