YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ/cụm từ đúng: Ở phần bụng của nhện, phía trước là …(1)…, ở giữa là …(2)… lỗ sinh dục và phía sau là …(3)….

  • A. (1) : một khe thở ; (2) : hai ; (3) : các núm tuyến tơ
  • B. (1) : đôi khe thở ; (2) : một ; (3) : các núm tuyến tơ
  • C. (1) : các núm tuyến tơ ; (2) : hai ; (3) : một khe thở
  • D. (1) : các núm tuyến tơ ; (2) : một ; (3) : đôi khe thở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở phần bụng của nhện, phía trước là đôi khe thở ở giữa là một lỗ sinh dục và phía sau là các núm tuyến tơ.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF