YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết đâu không là đặc điểm của ngành chân khớp?

  • A. bộ xương ngoài
  • B. hệ thống tuần hoàn kín
  • C. phần phụ nối
  • D. phân đoạn cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở do không có mao mạch. Phần chủ yếu của hệ tuận hoàn chân khớp là một mạch chạy dọc dưới sống lưng gọi là tim với các đôi lỗ tim ở hai bên.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335657

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON